3 άξονες για τη διαχείριση του Προσφυγικού

3 Άξονες για τη αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης και για μια νέα Προοδευτική Πολιτική για το Άσυλο και τη Μετανάστευση

Άξονας 1. Προστασία της ανθρώπινης ζωής και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Πρώτο μέλημα της Ένωσης θα πρέπει να είναι να σώσει τις ανθρώπινες ζωές που κινδυνεύουν κάθε μέρα στη Μεσόγειο. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να αυξηθούν τα κονδύλια για την έρευνα και διάσωση με στόχευση τις περιοχές που παρατηρούνται τα περισσότερα θύματα ενώ θα πρέπει να ενταντικοποιηθεί η φύλαξη κοντά στα σύνορα των χωρών προέλευσης ώστε οι παράτυποι μετανάστες να εντοπίζονται το συντομότερο δυνατόν. Ανατολικό Αιγαίο, Μάλτα, Σικελία, Νότια Ιταλία είναι σημεία στα οποία θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση. Μάλιστα η δημιουργία νόμιμων ελεγχόμενων οδώνμετανάστευσης για πολίτες που έρχονται από χώρες με υψηλές πιθανότητες αποδοχής αιτήματος ασύλου είναι ένα μέτρο που θα προστατέψει πολλές ανθρώπινες ζωές.

Κανείς όμως δε θέλει να εγκαταλείψει τη χώρα του, τα βιώματα του, την οικογένεια του.

Για το λόγο αυτό άμεσα η Ένωση θα πρέπει να αναλάβει ειρηνευτικές πρωτοβουλίες με τη χρήση διπλωματίας αλλά και πρωτοβουλίες για την αποκατάσταση των ελλειμμάτων και των ανισοτήτων στις χώρες από όπου προέρχονται οι μετανάστες.

Είναι κρίσιμη η συνεργασία με ΜΚΟ με πολιτικές και κοινωνικές οργανώσεις στις χώρες-πηγή προσφύγων με σκοπό την ανάληψη κοινών δράσεων καθώς και η επένδυση κεφαλαίων για δίκτυα υποδομών σχολείων και νοσοκομείων.

Επιβάλλεται η τριμερής συνεργασία ΕΕ, ΟΗΕ, ΝΑΤΟ για την αντιμετώπιση του προβλήματος,

Πιστεύουμε στην ανάγκη ενίσχυσης της Ευρω-Μεσογειακής Εταιρικής Σχέσης με την Αφρικανική Ένωση και τον Αραβικό Σύνδεσμο στην Πολιτική της Ασφάλειας, της οικονομικής και εμπορικής συνεργασίας και σε κοινωνικό, πολιτιστικό, ανθρωπιστικό επίπεδο.

αλλά και σε ένα νέο “Σχέδιο Μάρσαλ” με προϋπόθεση τον εκδημοκρατισμό των χωρών και τον σταδιακό επαναπατρισμό των μεταναστών — προσφύγων.

Προτείνουμε η Ένωση να αναλάβει ένα πρωτοποριακό σχέδιο (“Safe Harbor Initiative”) για τη δημιουργία νόμιμων θαλάσσιων οδών για την απευθείας μεταφορά αιτούντων ασύλου από τα λιμάνια της Τουρκίας του Λιβάνου και της Ιορδανίας στα Λιμάνια της Ένωσης με δεδομένο μάλιστα τον μεγάλο στόλο που διαθέτουν οι Πολιτείες. Αυτή η πρωτοβουλία θα έδινε το τελειωτικό χτύπημα στους διακινητές των μεταναστών θα έσωζε ζωές και θα κατένειμε δίκαια τους πρόσφυγες στις Πολιτείες της Ένωσης αποτρέποντας από το να γίνονται κάποιες Πολιτείες transit.

Education against Immigration

Ιδιαίτερη έμφαση θέλουμε να δώσουμε στην ανάγκη να χρησιμοποιηθεί η εκπαίδευση ως ένα όπλο για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τον περιορισμό της παράτυπης και επικίνδυνης μετανάστευσης. Προτείνουμε τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και τα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά ιδρύματα όλων των βαθμίδων με τη συγχρηματοδότηση της Ένωσης, να ανοίξουν θέσεις ως ποσοστό του συνολικού αριθμού που δέχονται, αποκλειστικά για νέους από χώρες όπου παρατηρούνται δημοκρατικά και κοινωνικά ελλείμματα ή βρίσκονται σε εμπόλεμη κατάσταση. Με τον τρόπο αυτό

  1. θα δημιουργηθούν νόμιμες οδοί διαφυγής νέων από τις επικίνδυνες καταστάσεις των χωρών τους

  2. η εκπαίδευση που θα λάβουν από τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια θα συμβάλει στην ανοικοδόμηση των χωρών τους και στην κοινωνική πρόοδο

Αν σώσουμε το παιδί υπάρχει ελπίδα

Άξονας 2. Μια προοδευτική πολιτική για το άσυλο και τη μετανάστευση

Το Δουβλίνο ΙΙ δε δουλεύει, η κοινή ευρωπαϊκή πολιτική κάθε άλλο παρά κοινή είναι καθώς η εφαρμογή της εναπόκειται στα κράτη. Κάποιες χώρες υποφέρουν περισσότερο. Πιστεύουμε ότι υπάρχει ανάγκη όσοι δικαιούνται άσυλο να κατανέμονται αναλογικά σε όλες τις χώρες τις Ένωσηςμε κριτήρια όπως το ΑΕΠ τον πληθυσμό και την ανάγκη για εργατικό δυναμικό ή παραμέτρους όπως η δυνατότητα προσφοράς κοινωνικής κατοικίας.

Επιπλέον θα πρέπει η Ένωση να αναλάβει μόνιμη δράση ενταγμένη στην κοινή ευρωπαϊκή πολιτική για την ομαλή ένταξη των μεταναστών στις τοπικές κοινωνίες αλλά και την αποδοχή από τις τοπικές κοινωνίες το διαφορετικό με το οποίο εμφορούνται οι μετανάστες τρίτων χωρών. Για το λόγο αυτό χρειάζονται περισσότερα κονδύλια με απευθείας μεταφορά σε δήμους και περιφέρειες χρειάζεται η δημιουργία δικτύου εθελοντικών οργανώσεων και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που θα αναλάβουν δράσεις ένταξης (κοινές δραστηριότητες, εκπαίδευση, επιμόρφωση, ανταλλαγή στοιχείων πολιτισμού, immigration gardens)

Χιλιάδες μεταναστών χάνουν τη ζωή τους προσπαθώντας να φτάσουν στα σημεία εξέτασης ασύλου που βρίσκονται συνήθως μετά τα επικίνδυνα θαλάσσια μονοπάτια της Μεσογείου. Αυτό πρέπει να σταματήσει !

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σε συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς θα πρέπει να θεσπίσει “πρεσβείες” — χώρους δηλαδή εξέτασης ασύλου σε τρίτες χώρες όμορες ή με ασφαλή πρόσβαση από αυτές που παρατηρείται μαζική προέλευση μεταναστών αλλά και να συμπράξει συμφωνίες διαχείρισης με την Τουρκία, την Ιορδανία, την Τυνησία και το Νίγηρα, που φέρουν το κύριο βάρος ως χώρες διέλευσης.

Εκεί θα υπάρχουν χώροι φιλοξενίας, και απεσταλμένοι της Ένωσης θα εξετάζουν αιτήματα ασύλου. Οι πρόσφυγες δε θα κινδυνεύουν πια προκειμένου να διεκδικήσουν το αναφαίρετο δικαίωμα τους. Για να γίνει αυτό χρειάζεται η μόνιμη συνεργασία της Ένωσης με τρίτες χώρες όπως η Τουρκιά, αλλά και με διεθνείς οργανισμούς π.χ. ΟΗΕ και η χορήγηση κινήτρων στις χώρες αυτές ώστε να εγκατασταθούν εκεί οι “πρεσβείες” και τα καμπ. Σε περιοχές όπου υπάρχουν ή μπορούν να δημιουργηθούν ειρηνευτικές ζώνες μπορεί εκεί μέσα να υπάρχουν και οι πρεσβείες-υπηρεσίες εξέτασης ασύλου.

Για ένα κοινό ευρωπαϊκό πρόβλημα, η λύση δεν μπορεί να είναι εθνική ! Η κοινή ευρωπαϊκή πολιτική απαιτεί και κοινή εφαρμογή και για να γίνει αυτό θα ήταν χρήσιμο όλες οι διαδικασίες και δομές για τη χορήγηση ασύλου να οργανώνονται και να πραγματώνονται από έναν κοινό ευρωπαϊκό οργανισμό. Έναν ευρωπαϊκό οργανισμό, με υπερ-Πολιτειακές αρμοδιότητες υπεύθυνο για την κατασκευή και τήρηση κανόνων υγιεινής στα κέντρα υποδοχής, για την εξέταση του ασύλου, για την έρευνα και τη διάσωση και την κατανομή των προσφύγων στην Ένωση. Η χρηματοδότηση του θα πρέπει να γίνεται απευθείας από ευρωπαϊκό ταμείο που θα συσταθεί και στο οποίο θα συνεισφέρουν αναλογικά όλες οι χώρες !

Άξονας 3. Άμεσες πολιτικές πρωτοβουλίες στην Ελλάδα

Η ελληνική κυβέρνηση ζητά επιτακτικά τη δίκαιη κατανομή των μεταναστών σε όλη την ευρωπαϊκή επικράτεια και δικαίως, δεν πράττει όμως το ανάλογο εντός της ελληνικής επικράτειας που έχει την απόλυτη ευθύνη. Πιστεύουμε στην ανάγκη οι παράτυπα εισερχόμενοι μετανάστες να μοιράζονται δίκαια σε όλες τις περιφέρειες έως ότου εξεταστεί το αίτημα τους για χορήγηση ασύλου σε δομές υποδοχής και φιλοξενίας. Με τον τρόπο αυτό θα αποσυμφορηθούν τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και το κέντρο της Αθήνας και μέρος της ευθύνης θα επιμεριστεί σε όλη την Ελλάδα.

Οι μετανάστες είναι φορείς ενός διαφορετικού πολιτισμού έχουν ιδιαίτερες γνώσεις κι έχουμε πολλά ως κοινωνία να μάθουμε αλλά και να τους διδάξουμε. Θα πρέπει με πρωτοβουλία της κυβέρνησης να δημιουργηθεί ένα δίκτυο εθελοντικών οργανώσεων με σκοπό να αναλάβει σε συνεργασία με τους Δήμους προγράμματα ένταξης αλλά και αλληλεγγύης προς τους ανθρώπους που βρίσκονται στη χώρα μας χωρίς χρήματα και χωρίς τη δυνατότητα να εργαστούν. Να αναλάβουν εξατομικευμένη υποστήριξη για γυναίκες και μικρά παιδιά και άτομα με ειδικές ανάγκες που χρειάζονται ειδική μεταχείριση !

Πάνω από όλα είναι ό άνθρωπος και το δικαίωμα του κάθε στιγμή να μπορεί να ζει μια ποιοτική ζωή. Για το λόγο αυτό προτείνουμε τη δημιουργία προγράμματος HUMAN + με στόχο την ταχύτερη εξέταση αιτημάτων ασύλου για τους μετανάστες για το οποίο βέβαια θα χρειαστούν κυρίως εποχικές προσλήψεις ή αποσπάσεις αλλά και τη βελτίωση των συνθηκών στα κέντρα υποδοχής και φιλοξενίας των μεταναστών ώστε να πληρούν τις συνθήκες υγιεινής να παρέχουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και να εξυπηρετούν βασικές ανθρώπινες ανάγκες.

Επιπλέον θα πρέπει να χορηγούνται πλήρη δικαιώματα εργασίας σε αιτούντες άσυλο και σε υπό αναβολή απομάκρυνσης μετανάστες, ώστε να μπορούν να εργάζονται νόμιμα στη χώρα μας να περιοριστεί η αδήλωτη εργασία και να μπορούν και οι ίδιοι να επιβιώσουν προσφέροντας τις υπηρεσίες τους !