Το κίνημα των πολλών - Άρθρο στα Νέα

Ένας νέος κόσμος γεννιέται. Τα όρια παραδοσιακών εννοιών ρευστοποιούνται κι επαναπροσδιορίζονται. Η εργασία, η οικονομία, το περιβάλλον, η ίδια η δημοκρατία.

Η ταχύτητα επαναδημιουργίας του νέου κόσμου θα ξυπνούσε τον Επιμενίδη στον πρώτο χρόνο κιόλας του ύπνου του.

Δυο μεγάλες σχολές πολιτικής αρχιτεκτονικής επιστρέφουν.

Η νέα αριστερά και η νέα δεξιά πιο κοντά από ποτέ στις ρίζες τους συγκρούονται ξανά. Σοσιαλισμός εναντίον συντηρητισμού και φιλελευθερισμού.

Ο ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα πήρε την εντολή, τη στρατηγική εντολή, να στήσει γρήγορα τη Νέα αριστερά, την συμμαχία της προοδευτικής σκέψης.

Να ανοίξει διάπλατα τις πύλες της κιβωτού, να προσκαλέσει τους πολιτικούς αρχιτέκτονες που εμπνέονται από τις αξίες του προοδευτισμού, να επανασχεδιάει αλλά και να διεκδικήσει γρήγορα το νέο κόσμο, όχι μόνο ως μέτωπο απέναντι στη νέα δεξιά αλλά ως μια εμπνευσμένη πρόταση που θα διασφαλίζει στην καθεμία και τον καθένα μια καλύτερη ζωή αλλά και το δικαίωμα τους στην πρόοδο.

Πήρε την εντολή να γίνει το κόμμα εκπροσώπησης των πολλών.

Γι αυτό, πρώτα από όλα χρειάζεται να επιστρέψει στους πολλούς.

Να αναπτύξει μόνιμους μηχανισμούς εμπλοκής με την κοινωνία αλλά και την παγκόσμια εμπειρία ώστε να αποκτήσει όλες εκείνες τις προσλαμβάνουσες που θα αποτελέσουν τη βάση του σχεδιασμού του «νέου κύματος» της πολιτικής. Δεξαμενές σκέψης, διαρκής παρουσία σε κοινωνικά δρώμενα, εκπροσώπηση σε κάθε συλλογικότητα, μα κυρίως μια νέα οργανωτική δομή που θα μειώνει την απόσταση ανάμεσα στο κέντρο λήψης αποφάσεων και στο κέντρο πρόσληψης των ιδεών και των προβλημάτων. Στην ταχύτητα αλλαγής του κόσμου να απαντήσει με ένα κίνημα ακτιβιστών, με ένα κόμμα πυρηνικό, με απευθείας αναφορά στο κέντρο σχεδιασμού, ξεπερνώντας αργές συστημικές πολυδαίδαλες δομές.

Να δει τον κόσμο μέσα από το πρίσμα των αξιών του σοσιαλισμού – της υπηρέτησης των μη προνομιούχων αν ακόμη πιστεύετε ότι το τέλος της ιστορίας έχει έρθει- και με τον ριζοσπαστισμό που επιβάλει η εποχή να υπερβεί τη διαχείριση της καθημερινότητας και με τη γνώση από το κοινωνικό μηχανισμό του, από τους πυρήνες του, να μιλήσει για τον «όμορφο κόσμο» που οραματίζεται. Αλλά να το κάνει με λόγο ουσίας. Καθαρό. Τα κόμματα που η πολιτική τους πρόταση είναι σαν το φύλο των αγγέλων έχουν την τύχη των αγγέλων.

Να γίνει ένα κόμμα συμπεριληπτικό και συμμετοχικό. Δεν αρκεί να ανοίξεις τις πύλες σε αρχιτέκτονες και να τους κρύψεις τα μολύβια. Να χρησιμοποιήσει κάθε μέσο και κυρίως την τεχνολογία ώστε να εκμεταλλευτεί τη συλλογική ενεργητικότητα των μελών του αλλά και την πολύ υψηλή πολιτικά παραγωγική ικανότητα της νέας γενιάς. Να εμπλουτίσει την εσωτερική δημοκρατία με ηλεκτρονικές διαβουλεύσεις και δημοψηφίσματα, μα κυρίως να θεσμοθετήσει την κομματική κινητικότητα ώστε ο καθένας και η καθεμία να ξέρουν ότι μπορούν να κινηθούν μέσα στις δομές του, να εξελιχθούν, να παράξουν, να δουν το κόμμα ως τη θερμοκοιτίδα των ιδεών τους.

Η Νέα Αριστερά, οφείλει στα όνειρα των πολλών να γίνει γρήγορα ένα ανοιχτό, συμπεριληπτικό, δημοκρατικό κίνημα ακτιβιστών μιας καλύτερης ζωής για όλους.