Νέοι

Οι ανισότητες είναι πολιτική επιλογή - WEurope Amsterdam

Οι ανισότητες είναι πολιτική επιλογή - WEurope Amsterdam

Οι νέοι της Ευρώπης είναι πολιτικοί παραγωγοί κι όχι πολιτικοί καταναλωτές όπως βολεύει τις κομματικές γραφειοκρατίες των γερασμένων κομμάτων, ακόμη και του χώρου μας.

Read More

Θέλουμε τους νέους ακτιβιστές πολιτικούς παραγωγούς

Θέλουμε τους νέους ακτιβιστές πολιτικούς παραγωγούς

Δε θέλουμε τους νέους ακτιβιστές των κομμάτων μας ως τους ανθρώπους που θα διαδίδουν μια ατζέντα που δημιούργησαν άλλοι,  τους θέλουμε πολιτικούς παραγωγούς, αυτή είναι η δική μας αντίληψη περί πολιτικού ακτιβισμού.

Read More