Νεανική Ανεργία

Καταπολέμηση της νεανικής ανεργίας

Η ανεργία δεν είναι αριθμοί και στατιστική. Είναι προσωπικές ιστορίες, είναι τα όνειρα των νέων μας, είναι το μέλλον της κοινότητας μας. Καμία γενιά δεν μπορεί και δεν πρέπει να χαθεί ! Σε αυτό το κοινό μας πρόβλημα πρέπει να βρούμε μια κοινή λύση για το κοινό μέλλον της Κοινότητας μας. Είναι ένα πρόβλημα μέσα στο σπίτι μας !

Read More