Φεμινισμός

10 πολιτικές προτάσεις για την ενίσχυση των γυναικών #IWD2019

Για εμάς τους Σοσιαλιστές η μέρα της γυναίκας είναι ιδιαίτερα σημαντική τόσο γιατί καθιερώθηκε από τα κόμματα μας αλλά κυρίως γιατί θα μας αποδεικνύει πάντα το πόσα μπορούν να πετύχουν ακόμη και λίγοι, όπως οι γυναίκες της υφαντουργίας στην Αμερική, όταν έχουν πάθος για ό,τι διεκδικούν.

Read More