Ρέθυμνο

Είναι το χρήμα, είμαστε οι άνθρωποι, και θα νικήσουμε!

Αυτοί πιστεύουν ότι η ιστορία τελείωσε αλλά εμείς πιστεύουμε ότι μπορούμε να τη γράψουμε ξανά και να είναι μια ιστορία αλληλεγγύης δικαιοσύνης και πάθους για μια καλύτερη ζωή για όλους.

Read More